FSD2379 Yli 75-vuotiaiden kotihoitoasiakkaiden palvelujen toteutuminen pk-seudulla 1999

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Tepponen, Pirkko (Helsingin yliopisto. Yleislääketieteen ja perusterveydenhuollon laitos)

Asiasanat

avuntarve, ikääntyneet, kotihoito, kotipalvelut, kotisairaanhoito, palvelut, palvelutaso, pääkaupunkiseutu (Suomi), sosiaalipalvelut, vanhukset

Sisällön kuvaus

Kotihoidon asiakaspalaute - kyselyä varten kerättiin sekä lomake- että haastatteluaineisto. Tutkimuksen tavoitteina oli tutkia kotihoidon asiakkaiden elinympäristöä ja sosiaalisia suhteita, selviytymistä, palvelujen käyttöä sekä saadun avun kokemista. Haastattelututkimus tehtiin lomakekyselyn jälkeen, ja esitetyt kysymykset olivat lähestulkoon samoja molemmilla kerroilla.

Vastaajia pyydettiin arvioimaan nykyistä elämäntilannetta eri näkökulmista, esimerkiksi terveydentilan ja palveluiden toimivuuden kannalta. Heiltä tiedusteltiin pitkäaikaisista sairauksista ja näiden haittaavuudesta sekä liikkumiskyvystä sisällä ja ulkona. Vastaajilta kysyttiin arkipäivän toimiin saadun avun antajista ja heitä pyydettiin nimeämään heille tärkeimmät auttajatahot. Edelleen tiedusteltiin avun tarvetta ja riittävyyttä erilaisissa arkipäiväisissä toimissa. Kotipalvelusta, kotisairaanhoidosta, vapaaehtoiselta ja omaiselta saatuun apuun liittyen kysyttiin käyntikertojen lukumäärää ja näiden riittävyyttä, avun tarvetta sekä keskustelun määrää eri tahojen auttajien kanssa. Vastaajille esitettiin luettelo kaupungin tukipalveluista, ja heitä pyydettiin kertomaan mitä niistä he olivat käyttäneet, mitä haluaisivat lisää ja mitkä näistä olisivat heille tärkeimpiä. Seuraavaksi kysyttiin muiden kuin kaupungin palveluiden käytöstä, kaupungin palvelujen hintatasosta, tiedonsaannista eri palveluista sekä omien toiveiden huomioon ottamisesta kotihoitoa suunnitellessa. Edelleen kartoitettiin kotihoidon asiakkuussuhteen kestoa sekä hoidon eri osa-alueiden muutoksia viimeisen vuoden aikana. Vastaajilta pyydettiin myös arviota eri väittämistä, jotka liittyivät hoitajilta saatuun tukeen. Lisäksi kysyttiin koettua yksinäisyyden, turvattomuuden, tarpeettomuuden, toimettomuuden sekä avuttomuuden tunteita sekä näiden syitä. Lopuksi vielä tiedusteltiin mahdollisesta vuodeosastolla hoidossa olosta viimeisen 12 kuukauden aikana, sekä tähän liittyneen avun riittävyydestä ja kotiuttamisen järjestelyistä.

Taustamuuttujina kyselyssä oli mm. sukupuoli, ikä, äidinkieli, siviilisääty, koulutus, ammatti ennen eläkeikää, asumismuoto, asunnon korjaustarve, harrastaminen, elossa olevien omaisten määrä, lähiomaisten asumisläheisyys sekä yhteydenpito omaisiin, ystäviin ja naapureihin. Lomakekyselyssä tiedusteltiin vielä, kuka tai ketkä täyttivät lomakkeen.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.