FSD2411 Kirkon alan työolobarometri 2007

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Koetteko työssänne seuraavat asiat selvänä vaarana, ajatteletteko silloin tällöin, vai ette koe vaarana lainkaan:

Tartuntataudit?

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Ei koe vaarana lainkaan 1 350
Ajattelee silloin tällöin 2 142
Kokee selvänä vaarana 3 45
EOS 9 0
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 537
maksimi 3
minimi 1
keskiarvo 1.43
keskihajonta .643

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.