FSD2513 Kirkon alan työolobarometri 2009

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Koetteko työssänne seuraavat asiat selvänä vaarana, ajatteletteko silloin tällöin vaarana, vai ette koe vaarana lainkaan:

Rasitusvamma?

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
En koe vaarana lainkaan 1 280
Ajattelen silloin tällöin vaarana 2 194
Koen selvänä vaarana 3 49
Ei osaa sanoa/Kieltäytyy 9 0
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 523
maksimi 3
minimi 1
keskiarvo 1.56
keskihajonta .659

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.