FSD2513 Kirkon alan työolobarometri 2009

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Koetteko työssänne seuraavat asiat selvänä vaarana, ajatteletteko silloin tällöin vaarana, vai ette koe vaarana lainkaan:

Tartuntataudit?

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
En koe vaarana lainkaan 1 228
Ajattelen silloin tällöin vaarana 2 221
Koen selvänä vaarana 3 73
Ei osaa sanoa/Kieltäytyy 9 1
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 523
maksimi 9
minimi 1
keskiarvo 1.72
keskihajonta .768

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.