FSD2513 Kirkon alan työolobarometri 2009

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Asiakkailla tarkoitetaan seurakuntalaisia.

Oletteko havainnut työpaikallanne viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana, että joku olisi joutunut väkivallan uhan kohteeksi(myös asiakkaiden taholta tulevan)?

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
En kertaakaan 1 403
Kyllä, kerran 2 78
Kyllä, useita kertoja 3 37
Ei osaa sanoa/Kieltäytyy 9 5
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 523
maksimi 9
minimi 1
keskiarvo 1.37
keskihajonta .954

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.