FSD2525 Nuorisobarometri syksy 1997

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Entä oletko suorittanut ylioppilastutkinnon?

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Kyllä 1 532
Ei 2 1021
SYSMISS 10
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 1553
maksimi 2
minimi 1
keskiarvo 1.66
keskihajonta .475

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.