FSD2525 Nuorisobarometri syksy 1997

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Mikä seuraavista kuvaa parhaiten nykyistä tilannettasi? Oletko:

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
palkansaaja (myös palkkatukityö ja työharjoittelu) 1 526
yrittäjä tai avustava perheenjäsen yrityksessä 2 37
työtön tai lomautettu 3 168
koululainen tai opiskelija 4 720
varusmies 5 31
sairaus-, työkyvyttömyys- tms. eläkkeellä 6 2
kotityötä tekevä 7 59
vai teetkö jotakin muuta 8 9
SYSMISS 11
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 1552
maksimi 8
minimi 1
keskiarvo 2.99
keskihajonta 1.640

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.