FSD2569 Maaseutubarometri 2009: kansalaiset

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Havaintotunnus (lisätty FSD:ssä)

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 1504
maksimi 1504
minimi 1
keskiarvo 752.50
keskihajonta 434.312

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.