FSD2569 Maaseutubarometri 2009: kansalaiset

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Monet asiat vaikuttavat siihen, kuinka hyväksi koemme elämämme. Miten tärkeitä seuraavat asiat ovat sinulle, jotta kokisit elämäsi hyväksi?

Nautin kiireettömästä ja paineettomasta elämänrytmistä

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
En osaa sanoa 0 6
Tärkeä 1 769
Jossain määrin tärkeä 2 631
Ei tärkeä 3 98
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 1504
maksimi 3
minimi 0
keskiarvo 1.55
keskihajonta .622

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.