FSD2569 Maaseutubarometri 2009: kansalaiset

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Monet asiat vaikuttavat siihen, kuinka hyväksi koemme elämämme. Miten tärkeitä seuraavat asiat ovat sinulle, jotta kokisit elämäsi hyväksi?

Mahdollisuuteni liikkua netissä ovat hyvät

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
En osaa sanoa 0 6
Tärkeä 1 509
Jossain määrin tärkeä 2 723
Ei tärkeä 3 266
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 1504
maksimi 3
minimi 0
keskiarvo 1.83
keskihajonta .709

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.