FSD2569 Maaseutubarometri 2009: kansalaiset

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Kuinka tyytyväinen olet seuraavien asioiden toteutumiseen kohdallasi tällä hetkellä?

Tarvitsemieni palveluiden saatavuus

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
En osaa sanoa 0 4
Tyytyväinen 1 804
Jossain määrin tyytyväinen 2 624
Tyytymätön 3 72
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 1504
maksimi 3
minimi 0
keskiarvo 1.51
keskihajonta .593

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.