FSD2569 Maaseutubarometri 2009: kansalaiset

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Kuinka tyytyväinen olet seuraavien asioiden toteutumiseen kohdallasi tällä hetkellä?

Mahdollisuus syödä puhdasta ja turvallista ruokaa

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
En osaa sanoa 0 10
Tyytyväinen 1 949
Jossain määrin tyytyväinen 2 506
Tyytymätön 3 39
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 1504
maksimi 3
minimi 0
keskiarvo 1.38
keskihajonta .549

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.