FSD2569 Maaseutubarometri 2009: kansalaiset

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Kuinka tyytyväinen olet seuraavien asioiden toteutumiseen kohdallasi tällä hetkellä?

Vaikutusmahdollisuudet itselleni tärkeisiin asioihin

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
En osaa sanoa 0 15
Tyytyväinen 1 534
Jossain määrin tyytyväinen 2 791
Tyytymätön 3 164
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 1504
maksimi 3
minimi 0
keskiarvo 1.73
keskihajonta .658

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.