FSD2569 Maaseutubarometri 2009: kansalaiset

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Kuinka tyytyväinen olet seuraavien asioiden toteutumiseen kohdallasi tällä hetkellä?

Oman itseni toteuttaminen

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
En osaa sanoa 0 10
Tyytyväinen 1 635
Jossain määrin tyytyväinen 2 753
Tyytymätön 3 106
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 1504
maksimi 3
minimi 0
keskiarvo 1.63
keskihajonta .622

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.