FSD2569 Maaseutubarometri 2009: kansalaiset

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Missä määrin arvelet seuraavien asumisen tapojen vastaavan toiveitasi hyvän elämän rakentumisesta? Vastaa riippumatta siitä, miten asut nyt

Asuminen kaupungissa

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
En osaa sanoa 0 18
Toteuttaa toiveeni erittäin huonosti 1 121
Toteuttaa toiveeni melko huonosti 2 166
Ei toteuta toiveitani hyvin eikä huonosti 3 199
Toteuttaa toiveeni melko hyvin 4 577
Toteuttaa toiveeni erittäin hyvin 5 423
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 1504
maksimi 5
minimi 0
keskiarvo 3.64
keskihajonta 1.281

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.