FSD2569 Maaseutubarometri 2009: kansalaiset

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Missä määrin arvelet seuraavien asumisen tapojen vastaavan toiveitasi hyvän elämän rakentumisesta? Vastaa riippumatta siitä, miten asut nyt

Asuminen maaseudulla

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
En osaa sanoa 0 38
Toteuttaa toiveeni erittäin huonosti 1 102
Toteuttaa toiveeni melko huonosti 2 219
Ei toteuta toiveitani hyvin eikä huonosti 3 311
Toteuttaa toiveeni melko hyvin 4 530
Toteuttaa toiveeni erittäin hyvin 5 304
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 1504
maksimi 5
minimi 0
keskiarvo 3.40
keskihajonta 1.283

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.