FSD2569 Maaseutubarometri 2009: kansalaiset

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Missä määrin arvelet seuraavien asumisen tapojen vastaavan toiveitasi hyvän elämän rakentumisesta? Vastaa riippumatta siitä, miten asut nyt

Asuminen ympäristössä, joka on luonteeltaan kaupungin ja maaseudun väliltä

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
En osaa sanoa 0 68
Toteuttaa toiveeni erittäin huonosti 1 77
Toteuttaa toiveeni melko huonosti 2 128
Ei toteuta toiveitani hyvin eikä huonosti 3 215
Toteuttaa toiveeni melko hyvin 4 544
Toteuttaa toiveeni erittäin hyvin 5 472
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 1504
maksimi 5
minimi 0
keskiarvo 3.67
keskihajonta 1.368

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.