FSD2569 Maaseutubarometri 2009: kansalaiset

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Puhutaan maaseudusta. Millaiset alueet ovat sinun käsityksesi mukaan maaseutua? Ovatko seuraavat alueet mielestäsi maaseutua?

Haja-asutusalueet, joilla ei ole kunnallistekniikkaa

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Kyllä 1 1245
Ei 2 259
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 1504
maksimi 2
minimi 1
keskiarvo 1.17
keskihajonta .378

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.