FSD2569 Maaseutubarometri 2009: kansalaiset

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Puhutaan maaseudusta. Millaiset alueet ovat sinun käsityksesi mukaan maaseutua? Ovatko seuraavat alueet mielestäsi maaseutua?

Alueet, joilla luonnonmaisema on vallitsevana

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Kyllä 1 1257
Ei 2 247
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 1504
maksimi 2
minimi 1
keskiarvo 1.16
keskihajonta .371

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.