FSD2575 Lähihoitajakoulutuksen etnografia: kenttäpäiväkirjat 2007-2010

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Lappalainen, Sirpa (Helsingin yliopisto. Kasvatustieteiden laitos)

Asiasanat

ammatillinen koulutus, antropologia, etnografia, havainnointi, hoitoala, hoiva-ala, kenttätutkimus, koulutussosiologia, lähihoitajat, opiskelijaelämä, opiskelu, terveysala

Sisällön kuvaus

Aineisto koostuu etnografisella tutkimusotteella tehdyistä kenttäpäiväkirjoista, joissa on havainnoitu kolmen vuoden ajan nuorten opiskelijoiden arkea pääkaupunkiseudulla sijaitsevassa sosiaali- ja terveysalan oppilaitoksessa.

Tutkija osallistui koko kolmevuotisen koulutusohjelman ajan oppilaitoksen arkeen sitä havainnoiden ja muistiinpanoja tehden. Havaintoja on kirjattu muistiin 120 eri päivältä. Tutkija on havainnoinut oppituntien lisäksi myös niiden ulkopuolisia sosiaalisia tilanteita. Ensimmäiset päiväkirjamerkinnät on tehty tammikuussa 2007 tutkijan tutustuessa oppilaitokseen ja huhtikuussa 2007 oppilaitoksen pääsykoepäivänä. Etnografinen havainnointi saatiin päätökseen koulutusohjelman päättyessä keväällä 2010.

Oppilaitos, jossa havainnointi suoritettiin oli peruskoulupohjainen ja luokkamuotoinen. Muistiinpanot on kirjoitettu alunperin käsin pieniin muistivihkoihin, josta tutkija kirjoitti ne jälkikäteen puhtaaksi tietokoneella.

Etnografisen kenttätyön yhteydessä on kenttäpäiväkirjojen lisäksi kerätty myös opiskelijoiden ja opettajien haastatteluja (kts. FSD2735 ja FSD2736).

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.