FSD2586 EVAn kansallinen asennetutkimus 2010

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Elinkeinoelämän valtuuskunta (EVA)
  • Yhdyskuntatutkimus
  • Taloustutkimus

Keywords

ajankäyttö, ansiotyö, arvot, asenteet, maahanmuutto, työelämä, työolot

Abstract

Tutkimuksessa kartoitettiin suomalaisten arvoja ja asenteita. Aluksi esitetiin useita työelämää ja yhteiskuntaa koskevia väittämiä. Väittämät käsittelivät mm. työpaikkoja, tasa-arvoa, eläkejärjestelmää, ikääntyviä työntekijöitä, tuloveroa, työajan lyhentämistä, yrittäjyyttä, ammattiyhdistysliikettä, maahanmuuttoa ja markkinataloutta.

Seuraavaksi vastaajilta kysyttiin kuinka tärkeinä he pitävät työn ja työpaikan ominaisuuksia. Lueteltuja ominaisuuksia olivat mm. kokopäivätyö, työn ja vapaa-ajan joustava yhteensovittaminen, säännölliset työajat, innostava ja reilu esimies, vakinainen työsuhde, työn korkea status, turvattu ja varma työpaikka, mielenkiintoinen työ, korkea palkka, viihtyisä työympäristö sekä joustavat työajat ja mahdollisuus tehdä etätyötä.

Vastaajilta kysyttiin haluaisivatko he muuttaa ajankäyttöään. Haluaisivatko he käyttää nykyistä enemmän tai vähemmän aikaa ansiotyöhön, kotitöihin, perheen parissa toimimiseen, ystäviin, harrastuksiin tai yhteiskunnalliseen toimintaan. Kysyttiin myös mitä ansiotyö merkitsee vastaajalle itselleen ja kuinka todennäköisinä vastaaja pitää esitettyjen työtä ja työelämää koskevien kehitysilmiöiden etenemistä lähivuosien aikana.

Taustamuuttujia olivat sukupuoli, ikäryhmä, asuinkunnan koko, peruskoulutus, ammatillinen koulutus, ammattiryhmä, toimiala, puoluekanta ja maakunta. Lisäksi kysyttiin joitakin työpaikkaa ja työnantajaa kuvaavia kysymyksiä sekä tiedusteltiin ammattiyhdistysliikkeen jäsenyyttä.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.