FSD2586 EVAn kansallinen asennetutkimus 2010

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Elinkeinoelämän valtuuskunta (EVA)
  • Yhdyskuntatutkimus
  • Taloustutkimus

Asiasanat

ajankäyttö, ansiotyö, arvot, asenteet, maahanmuutto, työelämä, työolot

Sisällön kuvaus

Tutkimuksessa kartoitettiin suomalaisten arvoja ja asenteita. Aluksi esitetiin useita työelämää ja yhteiskuntaa koskevia väittämiä. Väittämät käsittelivät mm. työpaikkoja, tasa-arvoa, eläkejärjestelmää, ikääntyviä työntekijöitä, tuloveroa, työajan lyhentämistä, yrittäjyyttä, ammattiyhdistysliikettä, maahanmuuttoa ja markkinataloutta.

Seuraavaksi vastaajilta kysyttiin kuinka tärkeinä he pitävät työn ja työpaikan ominaisuuksia. Lueteltuja ominaisuuksia olivat mm. kokopäivätyö, työn ja vapaa-ajan joustava yhteensovittaminen, säännölliset työajat, innostava ja reilu esimies, vakinainen työsuhde, työn korkea status, turvattu ja varma työpaikka, mielenkiintoinen työ, korkea palkka, viihtyisä työympäristö sekä joustavat työajat ja mahdollisuus tehdä etätyötä.

Vastaajilta kysyttiin haluaisivatko he muuttaa ajankäyttöään. Haluaisivatko he käyttää nykyistä enemmän tai vähemmän aikaa ansiotyöhön, kotitöihin, perheen parissa toimimiseen, ystäviin, harrastuksiin tai yhteiskunnalliseen toimintaan. Kysyttiin myös mitä ansiotyö merkitsee vastaajalle itselleen ja kuinka todennäköisinä vastaaja pitää esitettyjen työtä ja työelämää koskevien kehitysilmiöiden etenemistä lähivuosien aikana.

Taustamuuttujia olivat sukupuoli, ikäryhmä, asuinkunnan koko, peruskoulutus, ammatillinen koulutus, ammattiryhmä, toimiala, puoluekanta ja maakunta. Lisäksi kysyttiin joitakin työpaikkaa ja työnantajaa kuvaavia kysymyksiä sekä tiedusteltiin ammattiyhdistysliikkeen jäsenyyttä.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.