FSD2592 Nuorisobarometri 2010

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Entä kuinka paljon koet epävarmuutta tai turvattomuutta seuraavien asioiden takia? (LUETTELE)

5) kulkutaudit (kuten sikainfluenssa)

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Erittäin vähän tai ei ollenkaan 1 1042
Melko vähän 2 614
Ei paljon eikä vähän 3 327
Melko paljon 4 81
Erittäin paljon 5 8
EOS 6 28
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 2100
maksimi 6
minimi 1
keskiarvo 1.80
keskihajonta 1.007

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.