FSD2641 Työ yhteyskeskuksissa 2005

The dataset is (C) available for research only (including Master's, doctoral and Polytechnic/University of Applied Sciences Master's theses). The dataset may not be used for teaching, study (e.g. seminar papers, essays) or other theses (Bachelor's theses or equivalent).

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Koivunen, Tuija (Tampereen yliopisto)

Keywords

henkilöstöjohtaminen, palkkatyö, puhelinmyynti, puhelinpalvelut, sitoutuminen, sukupuolentutkimus, sukupuoli, työelämä, työilmapiiri, työtoveruus, työyhteisöt, yhteyskeskukset

Abstract

Aineistossa on haastateltu yhteyskeskuksissa puhelintyötä tekeviä henkilöitä sekä heidän esimiehiään. Haastattelut on tehty kolmessa ulkoistettuja yhteyskeskuspalveluja tarjoavassa yrityksessä, joiden toimipisteet sijaitsevat eri puolilla Suomea.

Haastattelujen kysymykset käsittelevät työhön sitoutumista ja työyhteisöjen jäsenten keskinäistä vuorovaikutusta yhteyskeskuksissa. Kysymyksissä nostetaan esille myös sukupuoleen liittyviä teemoja, sekä palkkaus ja sen merkitys ammatinvalinnassa. Lisäksi kysytään mm. asiakassuhteista, palautteen muodoista ja kanavoitumisesta, esimiessuhteista sekä rekrytointiprosessista.

Aineisto koostuu yhteensä 59 teemahaastattelusta. Haastateltavia henkilöitä on 55, joista kahta on haastateltu kaksi kertaa ja yhtä kolme kertaa. Suurin osa haastatteluista on yksilöhaastatteluita, mutta osaa on haastateltu kahden hengen ryhmissä.

Haastattelut on tehty vuosina 2003-2006 ja niissä on käytetty useampia eri haastattelurunkoja, riippuen mm. haastateltavan henkilön asemasta organisaatiossa.

Study description in machine readable DDI-C 2.5 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.