FSD2641 Työ yhteyskeskuksissa 2005

Aineisto on käytettävissä (C) vain tutkimukseen ja ylempiin opinnäytteisiin (esim. väitöstutkimukseen, pro graduun ja ylemmän AMK-tutkinnon opinnäytetyöhön). Aineistoa ei saa käyttää opetukseen, opiskeluun (esim. harjoitustöihin) tai alempiin opinnäytteisiin.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Koivunen, Tuija (Tampereen yliopisto)

Asiasanat

henkilöstöjohtaminen, palkkatyö, puhelinmyynti, puhelinpalvelut, sitoutuminen, sukupuolentutkimus, sukupuoli, työelämä, työilmapiiri, työtoveruus, työyhteisöt, yhteyskeskukset

Sisällön kuvaus

Aineistossa on haastateltu yhteyskeskuksissa puhelintyötä tekeviä henkilöitä sekä heidän esimiehiään. Haastattelut on tehty kolmessa ulkoistettuja yhteyskeskuspalveluja tarjoavassa yrityksessä, joiden toimipisteet sijaitsevat eri puolilla Suomea.

Haastattelujen kysymykset käsittelevät työhön sitoutumista ja työyhteisöjen jäsenten keskinäistä vuorovaikutusta yhteyskeskuksissa. Kysymyksissä nostetaan esille myös sukupuoleen liittyviä teemoja, sekä palkkaus ja sen merkitys ammatinvalinnassa. Lisäksi kysytään mm. asiakassuhteista, palautteen muodoista ja kanavoitumisesta, esimiessuhteista sekä rekrytointiprosessista.

Aineisto koostuu yhteensä 59 teemahaastattelusta. Haastateltavia henkilöitä on 55, joista kahta on haastateltu kaksi kertaa ja yhtä kolme kertaa. Suurin osa haastatteluista on yksilöhaastatteluita, mutta osaa on haastateltu kahden hengen ryhmissä.

Haastattelut on tehty vuosina 2003-2006 ja niissä on käytetty useampia eri haastattelurunkoja, riippuen mm. haastateltavan henkilön asemasta organisaatiossa.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.