FSD2679 Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnittelu kunnissa: viranhaltijoiden ryhmähaastattelut 2008 - 2009

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Määttä, Mirja (Itä-Suomen yliopisto. Yhteiskuntatieteiden laitos)

Asiasanat

ehkäisevä sosiaalityö, elinolot, hallinto, hyvinvointi, kunnat, lapset (ikäryhmä), lastensuojelu, nuoret, nuorisotyö, suunnittelu, työryhmät, viranomaiset

Sisällön kuvaus

Aineisto pitää sisällään viisi kunnallisten viranhaltijoiden ryhmähaastattelua. Haastatteluissa käsitellään lasten ja nuorten hyvinvointiin liittyvää kunnallista suunnittelua, johon kuntia on suostuteltu, opastettu ja lastensuojelulain (417/2007, 12§) nojalla velvoitettu.

Kysymyksissä selvitettiin mm. kuntien viranomaisten näkökulmaa valtionhallinnon ohjaukseen ja lakiin kirjattuun suunnitteluvelvoitteeseen; oman hallinnonalan roolia nykyisten ohjelmien laadinnassa, toteutuksessa ja seurannassa; kunnan eri toimialojen painotusten ja näkökulmien mahdollista eroavavuutta lasten ja nuorten hyvinvointipoliittisessa suunnittelussa; sekä mielipidettä mihin lasten ja nuorten asioihin tällaisella kunnan suunnitelmallisella hyvinvointipolitiikalla pitäisi erityisesti vaikuttaa.

Haastateltuja viranhaltijoita on yhteensä 20 ja he ovat pääasiassa toimialajohtajia ja lähiesimiehiä. Haastattelut on tehty viidessä suomalaisessa kunnassa lokakuun 2008 ja huhtikuun 2009 välisenä aikana. Tutkimuskunniksi on valittu sellaisia kuntia, joissa oli lähiaikoina tehty poikkihallinnollista ohjelmatyötä.

Ryhmähaastatteluaineistoa on litteroituna yhteensä noin 65 sivua.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.