FSD2693 Suomalainen päihdehoito: päihdetyöntekijän alalle hakeutuminen 2008: taustatiedot

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Saarnio, Pekka (Tampereen yliopisto. Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön laitos)

Asiasanat

alkoholiongelmat, alkoholismi, ammatinvalinta, huumeongelmat, katkaisuhoito, lapsuus, päihdehuolto, päihdeongelmat, sosiaalihuolto, sosiaalityö, sosiaalityöntekijät, terapeutit

Sisällön kuvaus

Aineisto on osa laajempaa Suomalainen päihdehoito -sarjaa, johon kuuluu niin kvantitatiiviseen kuin kvalitatiiviseen tutkimukseen soveltuvia osa-aineistoja.

Tämä osa-aineisto pitää sisällään vastaukset taustatietolomakkeeseen, jotka kerättiin aineistossa FSD2692 haastatelluilta päihdetyöntekijöiltä. Haastateltavaksi valittiin kahden päihdetyötä tekevän laitoksen työntekijöistä sellaisia henkilöitä, jotka työskentelevät vakituisena työntekijänä asiakastyössä ja jolla on alan koulutus. Kriteerit täyttävien työntekijöiden joukosta osallistujat valittiin satunnaistetusti. Kyselylomake oli lähetetty haastateltaville ennen haastattelua.

Taustatietolomakkeen alkupään kysymyksistä käy ilmi mm. haastateltavan ikä, sukupuoli, perhemuoto, koulutus ja päihdehoidossa toimimisaika. Seuraavat kysymykset liittyvät niihin hoidollisiin menetelmiin, joita joko vastaaja itse tai päihdehoito yleisemmällä tasolla hyödyntää. Tämän jälkeen kysytään onko asiakkaan sukupuolella merkitystä sen suhteen, kuinka vastaaja suhtautuu työhönsä. Lisäksi kysytään vastaajan lapsuuteen ja lapsuuden perheeseen liittyviä kysymyksiä, sekä tiedustellaan vastaajan uskonnollisuutta. Myös vastaajan omakohtaisia kokemuksia päihdeongelmista toipumisesta sekä mahdollisia väkivallan tai seksuaalisen hyväksikäytön kokemuksia tiedustellaan.

Kokonaisuudessaan taustatietoaineisto pitää sisällään haastateltavien vastaukset 19 kysymykseen.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.