FSD2703 ISSP 2011: terveys: Suomen aineisto

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • International Social Survey Programme (ISSP)
  • Blom, Raimo (Tampereen yliopisto. Sosiaalitutkimuksen laitos)
  • Melin, Harri (Tampereen yliopisto. Sosiaalitutkimuksen laitos)
  • Tanskanen, Eero (Tilastokeskus. Haastattelu- ja tutkimuspalvelut)

Asiasanat

hoito, luontaishoito, lääkärit, terveydenhoito, terveydenhuolto, terveydentila, terveys, työ, työaika, vaikutusvalta

Sisällön kuvaus

Tutkimuksessa käsiteltiin terveyteen ja yleiseen terveydenhuoltoon liittyviä kysymyksiä. Terveyteen liittyvien kysymysten lisäksi kysymykset käsittelivät koulutusta, omaa ja puolison työtilannetta sekä yhteiskunnalliseen keskusteluun liittyviä aiheita.

Terveyttä ja terveydenhuoltoa koskien vastaajille esitettiin väittämiä terveydenhoitojärjestelmästä, terveyspalveluista, terveysongelmista, vaihtoehtohoidoista ja lääkäreistä. Vastaajilta tiedusteltiin myös koetusta onnellisuudesta sekä luottamuksesta koulutus- ja terveydenhuoltojärjestelmiin. Kysyttiin myös tarvitseeko terveydenhoitojärjestelmä muutoksia ja onko oikeudenmukaista, että suurituloiset voivat hankkia lapsilleen paremman koulutuksen ja ostaa paremman terveydenhoidon kuin pienituloiset. Tiedusteltiin halukkuudesta maksaa korkeampia veroja kaikkien suomalaisten terveydenhoidon parantamiseksi sekä pyydettiin mielipidettä joidenkin terveydenhoitoon liittyvien asioiden rahoittamisesta julkisin varoin.

Vastaajilta kysyttiin myös, pitäisikö sydänleikkaukseen pääsyyn vaikuttaa potilaan tupakointi tai tupakoimattomuus, potilaan ikä tai sen, onko potilaalla pieniä lapsia. Kysyttiin myös vastaajien kokemia terveysongelmia viimeisten neljän viikon ajalta sekä kuinka usein vastaaja on käynyt lääkärin tai vaihtoehtohoitoa tarjoavan henkilön vastaanotolla viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana tai onko vastaaja ollut sairaalassa tai poliklinikalla yön yli kyseisenä aikana. Lisäksi samalta aikajaksolta haluttiin tietää, onko vastaaja jäänyt ilman tarvitsemaansa hoitoa ja kuinka todennäköisesti vastaaja saisi vakavaan sairauteen parasta mahdollista hoitoa haluamaltaan lääkäriltä.

Kysyttiin myös tyytyväisyydestä Suomen terveydenhoitojärjestelmään yleensä sekä viimeksi saatuun hoitoon lääkärissä, sairaalassa tai vaihtoehtohoidossa. Vastaajilta kysyttiin lisäksi tupakoinnista, liikunnasta, alkoholin nauttimisesta sekä hedelmien ja kasvisten syönnistä. Pyydettiin myös arviota omasta terveydentilasta ja kysyttiin, onko vastaajalla jokin pitkäaikaissairaus.

Taustamuuttujia olivat mm. sukupuoli, ikä, siviilisääty, koulutustaso ja koulutuksen pituus, nykyinen työmarkkina-asema, puolison nykyinen työmarkkina-asema, vastaajan ja puolison ammatti sekä perheen ja vastaajan tulot.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.