FSD2717 Nuorten aikuisten avohoidollinen mielenterveyskuntoutus 2010-2012: yhteistyökumppaneiden haastattelut

The dataset is (D) available only by permission from the data depositor/creator.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Juhila, Kirsi (Tampereen yliopisto. Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö)
  • Günther, Kirsi (Tampereen yliopisto. Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö)
  • Kaartamo, Riina (Tampereen yliopisto. Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö)
  • Kulmala, Anna (Tampereen yliopisto. Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö)
  • Raitakari, Suvi (Tampereen yliopisto. Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö)
  • Saario, Sirpa (Tampereen yliopisto. Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö)

Keywords

aikuisuus, arki, arviointi, asiakaslähtöisyys, asuminen, eriarvoisuus, hoitomenetelmät, hoivapalvelut, hoivatyö, hyvinvointi, kuntoutus, mielenterveysongelmat, mielenterveyspalvelut, mielenterveystyö, moniammatillisuus, nuoret, psykiatrinen hoito, psykiatrinen kuntoutus, sairastuminen, tukipalvelut, yhteistyö

Abstract

Aineisto sisältää vakavaa mielisairautta sairastaville nuorille aikuisille suunnatun kuntoutusjakson palveluja tuottavien yhteistyökumppaneiden litteroituja haastatteluja. Aineistossa on haastateltu kuntoutusjakson asiakkaiden kannalta keskeisiä hoidon, kuntoutuksen ja asumisen ammattilaisia.

Haastatteluissa on edustettuina psykiatrisen sairaalan, avohoidon, kuntoutuksen ja asumispalvelujen sekä asiakasohjauksen työntekijöitä. Haastattelut ovat löyhiä teemahaastatteluja ja niissä käsitellään asiakasohjausprosessia kuntoutuksen piiriin, kuntoutujan, ammattilaisten sekä omaisten välisiä yhteistyösuhteita sekä asiakaslähtöisyyttä. Haastattelut tehtiin yhteistyökumppaneiden työtiloissa ja ne kestivät tunnista kahteen tuntiin.

Taustatietoina on mainittu yhteistyökumppanin toimiala sekä haastatateltavan yhteistyökumppanin edustajan ammattinimike ja sukupuoli.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.