FSD2741 Kunta-alan työolobarometri 1994

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Ikä

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 462
maksimi 74
minimi 18
keskiarvo 42.18
keskihajonta 9.512

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.