FSD2741 Kunta-alan työolobarometri 1994

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Onko työsuhteenne luonteeltaan:

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Vakinainen (toistaiseksi voimassa oleva) 1 384
Määräaikainen 2 76
EOS 3 0
SYSMISS 2
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 460
maksimi 2
minimi 1
keskiarvo 1.17
keskihajonta .372

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.