FSD2741 Kunta-alan työolobarometri 1994

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Seuraavat kysymykset koskevat nykyistä työpaikkaanne.

Työpaikalla tarkoitetaan yhtä yksikköä, esim. tehdasta, virastoa, laitosta, myymälää, hotellia, toimistoa, liikennealuetta, rakennustyömaata jne., jonka vastaaja itse mieltää työpaikakseen ja jonka toiminnasta hänellä on kokemusta. Jos rajaus on vaikeaa, niin se yksikkö/yhteisö, jonka toiminnan vastaaja tuntee.

Kuinka monta henkilöä on siinä työpaikassa, jossa itse työskentelette?

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
1 - 4 henkeä 0 41
5 - 9 henkeä 1 53
10 - 19 henkeä 2 103
20 - 49 henkeä 3 140
50 - 99 henkeä 4 51
100 - 199 henkeä 5 34
200 - 499 henkeä 6 19
500 - 999 henkeä 7 15
1000 henkeä tai enemmän 8 5
SYSMISS 1
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 461
maksimi 8
minimi 0
keskiarvo 2.85
keskihajonta 1.742

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.