FSD2741 Kunta-alan työolobarometri 1994

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Onko henkilöstön määrä työpaikassanne lisääntynyt, ennallaan vai vähentynyt viimeeksi kuluneen 12 kuukauden aikana?

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Lisääntynyt 1 30
Ennallaan 2 206
Vähentynyt 3 219
EOS 4 7
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 462
maksimi 4
minimi 1
keskiarvo 2.44
keskihajonta .638

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.