FSD2741 Kunta-alan työolobarometri 1994

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

(JOS K3 = 1): Merkitse kaikki muodot, joita esiintyy.) Millä tavoin henkilöstö on lisääntynyt? Onko uusia työntekijöitä otettu:

Onko otettu työntekijöitä, joiden palkka maksetaan julkisista työllistämisvaroista?

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Kyllä 1 10
Ei 2 16
EOS 3 2
SYSMISS 434
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 28
maksimi 3
minimi 1
keskiarvo 1.71
keskihajonta .600

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.