FSD2741 Kunta-alan työolobarometri 1994

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Onko työpaikassanne viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana:

Onko työntekijöitä siirtynyt eläkkeelle tai lähtenyt muualle siten, että avoimeksi jääneitä työpaikkoja ei ole täytetty (ns. luonnollinen poistuma)?

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Kyllä 1 197
Ei 2 252
EOS 3 13
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 462
maksimi 3
minimi 1
keskiarvo 1.60
keskihajonta .545

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.