FSD2741 Kunta-alan työolobarometri 1994

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Onko työpaikassanne viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana:

Onko työntekijöiden määrä vähentynyt siten, että äitiysloman, sairasloman tai muun pitkäaikaisen poissaolon tilalle ei ole otettu sijaisia?

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Kyllä 1 177
Ei 2 270
EOS 3 14
SYSMISS 1
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 461
maksimi 3
minimi 1
keskiarvo 1.65
keskihajonta .538

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.