FSD2741 Kunta-alan työolobarometri 1994

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Onko työpaikassanne viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana:

Onko työntekijöitä siirretty toiseen työyksikköön?

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Kyllä 1 123
Ei 2 326
EOS 3 10
SYSMISS 3
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 459
maksimi 3
minimi 1
keskiarvo 1.75
keskihajonta .479

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.