FSD2741 Kunta-alan työolobarometri 1994

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Onko työpaikassanne tapahtunut seuraavia muutoksia viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana:

Monia yrityksiä ja laitoksia on purettu pienemmiksi yksiköiksi kuten tulosryhmiksi tai muiksi pienemmiksi ryhmiksi. Onko tällaista tapahtunut Teidän työpaikallanne?

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Kyllä 1 63
Ei 2 387
EOS 3 0
SYSMISS 12
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 450
maksimi 2
minimi 1
keskiarvo 1.86
keskihajonta .347

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.