FSD2741 Kunta-alan työolobarometri 1994

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Onko työpaikassanne tapahtunut seuraavia muutoksia viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana:

Entä päinvastainen tilanne, onko eri yksiköitä yhdistetty aikaisempaa laajemmiksi kokonaisuuksiksi?

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Kyllä 1 76
Ei 2 370
EOS 3 0
SYSMISS 16
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 446
maksimi 2
minimi 1
keskiarvo 1.83
keskihajonta .376

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.