FSD2741 Kunta-alan työolobarometri 1994

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Onko työpaikassanne tapahtunut seuraavia muutoksia viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana:

Onko Teidän työpaikallanne lisätty työn tuottavuuteen tai tuloksellisuuteen perustuvaa arviointia tai valvontaa?

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Kyllä 1 232
Ei 2 212
EOS 3 0
SYSMISS 18
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 444
maksimi 2
minimi 1
keskiarvo 1.48
keskihajonta .500

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.