FSD2741 Kunta-alan työolobarometri 1994

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Onko työpaikassanne tapahtunut seuraavia muutoksia viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana:

Onko Teidän työpaikallanne alettu maksaa aikaisempaa enemmän työn tuloksellisuuteen perustuvia lisiä ja palkkioita?

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Kyllä 1 13
Ei 2 440
EOS 3 0
SYSMISS 9
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 453
maksimi 2
minimi 1
keskiarvo 1.97
keskihajonta .167

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.