FSD2741 Kunta-alan työolobarometri 1994

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Onko työpaikassanne tapahtunut seuraavia muutoksia viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana:

Entä onko aikaisemmin omalla väellä tehtyjä töitä alettu ostaa ulkopuolisilta?

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Kyllä 1 62
Ei 2 385
EOS 3 0
SYSMISS 15
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 447
maksimi 2
minimi 1
keskiarvo 1.86
keskihajonta .346

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.