FSD2741 Kunta-alan työolobarometri 1994

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Oletteko työssänne päivittäin tekemisissä asiakkaiden, potilaiden tai muiden työpaikan ulkopuolisten ihmisten kanssa?

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Kyllä 1 411
Ei 2 49
EOS 3 0
SYSMISS 2
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 460
maksimi 2
minimi 1
keskiarvo 1.11
keskihajonta .309

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.