FSD2741 Kunta-alan työolobarometri 1994

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

JOS K7 = 1

Oletteko näissä asiakassuhteissa joutunut väkivallan tai sen uhan kohteeksi työpaikallanne?

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Viikoittain 1 6
Kerran-pari kuukaudessa 2 11
Harvemmin 3 76
Ei koskaan 4 319
EOS 5 1
SYSMISS 49
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 413
maksimi 5
minimi 1
keskiarvo 3.72
keskihajonta .589

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.