FSD2741 Kunta-alan työolobarometri 1994

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Esiintyykö Teidän työpaikassanne paljon, melko paljon, jonkin verran vai ei lainkaan:

Kilpailuhenkeä?

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Paljon 1 4
Melko paljon 2 35
Jonkin verran 3 224
Ei lainkaan 4 184
EOS 5 13
SYSMISS 2
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 460
maksimi 5
minimi 1
keskiarvo 3.36
keskihajonta .702

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.