FSD2741 Kunta-alan työolobarometri 1994

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Esiintyykö Teidän työpaikassanne paljon, melko paljon, jonkin verran vai ei lainkaan:

Työntekijöiden välisiä ristiriitoja?

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Paljon 1 11
Melko paljon 2 31
Jonkin verran 3 241
Ei lainkaan 4 174
EOS 5 3
SYSMISS 2
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 460
maksimi 5
minimi 1
keskiarvo 3.28
keskihajonta .702

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.