FSD2741 Kunta-alan työolobarometri 1994

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Esiintyykö Teidän työpaikassanne paljon, melko paljon, jonkin verran vai ei lainkaan:

Entä työpaikallanne eri henkilöstöryhmien välisiä ristiriitoja?

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Paljon 1 5
Melko paljon 2 23
Jonkin verran 3 175
Ei lainkaan 4 234
EOS 5 22
SYSMISS 3
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 459
maksimi 5
minimi 1
keskiarvo 3.53
keskihajonta .715

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.