FSD2741 Kunta-alan työolobarometri 1994

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Ovatko seuraavat asiat lisääntyneet, ennallaan vai vähentyneet työpaikassanne viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana: (Tarkenna: Selvästi vai jonkin verran?)

Eri henkilöstöryhmien väliset ristiriidat?

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Lisääntynyt selvästi 1 8
Lisääntynyt jonkin verran 2 49
Ennallaan 3 378
Vähentynyt jonkin verran 4 16
Vähentynyt selvästi 5 6
SYSMISS 5
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 457
maksimi 5
minimi 1
keskiarvo 2.92
keskihajonta .509

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.