FSD2741 Kunta-alan työolobarometri 1994

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Ovatko seuraavat asiat lisääntyneet, ennallaan vai vähentyneet työpaikassanne viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana: (Tarkenna: Selvästi vai jonkin verran?)

Entä kilpailuhenki?

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Lisääntynyt selvästi 1 12
Lisääntynyt jonkin verran 2 88
Ennallaan 3 347
Vähentynyt jonkin verran 4 8
Vähentynyt selvästi 5 1
SYSMISS 6
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 456
maksimi 5
minimi 1
keskiarvo 2.78
keskihajonta .525

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.