FSD2741 Kunta-alan työolobarometri 1994

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Kuntamuoto

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Kaupunki 1 290
Muu kunta 2 172
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 462
maksimi 2
minimi 1
keskiarvo 1.37
keskihajonta .484

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.